Geen contract met Zilveren Kruis en Caresq  

Wij hebben per 1-1-2019 geen contract gesloten met:

  • Zilveren Kruis Achmea. Onder deze maatschappij vallen ook de dochter ondernemingen: zilveren kruis zorgverzekeringen, interpolis, FBTO,  Avéro Achmea, IAK volmacht, Aevitea en AGIS
  • Caresq. Onder deze maatschappij vallen ook de dochter ondernemingen: Promovendum, Besured, National Academic, Ipti

Het contract dat zij ons aanbieden stelt diverse voorwaarden die volgens ons niet ten goede komen aan de kwaliteit van de zorg. Over deze voorwaarden valt helaas niet met deze zorgverzekeraars te onderhandelen.


Wat is uw vergoeding voor fysiotherapie bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar?
Als u verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar betekent dit niet dat u helemaal geen vergoeding meer ontvangt voor uw behandelingen.  Veelal vergoeden verzekeraars een deel van uw behandeling.
U krijgt van ons een factuur en die dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw type polis en/of aanvullende verzekering krijgt u de behandelingen deels vergoed. Informeer dus bij uw zorgverzekeraar over de voorwaarden en tarieven bij niet-gecontracteerde zorg indien u van onze diensten gebruik wilt blijven maken.
N.B. Voor de eerste afspraak (screening, intake en onderzoek) krijgt u alleen een deel vergoed indien u een verwijzing heeft anders krijgt u niets vergoed. Dit geld alleen bij niet-gecontracteerde zorg. 

 

Motivatie niet-gecontracteerde zorg  

In de contracten van Zilveren Kruis + dochtermerken en CaresQ staan voorwaarden waaraan wij als praktijk volgens hen moeten voldoen. Grotendeels zijn deze voorwaarden bedoeld om de kwaliteit van zorg te borgen. Dat vinden wij natuurlijk een goed uitgangspunt. Helaas zijn sommige voorwaarden niet realistisch en zijn zelfs slecht voor de kwaliteit van de zorg.  
Al enkele jaren hebben wij –en vele andere fysiotherapiepraktijken in Nederland geprobeerd om hierover met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan. Dit is u in het afgelopen jaar vast in de media opgevallen. Enkele zorgverzekeraars hebben dankzij deze acties hun voorwaarden voor 2019 aangepast. Zilveren Kruis en Caresq echter niet.
 

Het voert te ver om alle voorwaarden weer te geven, maar wij lichten de drie belangrijkste toe. Wij hopen dat u, na het lezen hiervan, begrip heeft voor onze keuze en het signaal dat wij hiermee naar de zorgverzekeraars willen afgeven.

  • Verplichte afname van klanttevredenheidsonderzoek en een verplicht percentage respons van cliënten.
    Uiteraard vinden wij het belangrijk dat klanttevredenheid wordt gemeten, echter zijn wij van mening dat we cliënten niet kunnen dwingen om deze enquêtes in te vullen. Deze zorgverzekeraars eisen een verplicht percentage van respons. Voldoen wij niet aan deze respons van clienten verliezen wij alsnog ons contract.
  • Behandelindex.
    Hiermee bepaalt de zorgverzekeraar hoeveel behandelingen u vergoed krijg voor uw klacht. Een voorbeeld: U heeft zich verzekerd voor 20 behandelingen in uw aanvullende polis. U krijgt schouderklachten en consulteert de fysiotherapeut. De zorgverzekeraar heeft bepaald dat gemiddeld een client 9x wordt behandeld voor een schouderklacht. Stel uw herstel duurt net iets langer dan gemiddeld, toch moeten wij na de 9e behandeling stoppen, want anders komen we boven ‘de behandelindex’ uit en verliezen wij als praktijk ons contract met de zorgverzekeraar.
  • Tariefstructuur: De NZA (nederlandse zorgautoriteit) heeft aangetoond in een onderzoek naar marktconforme tarieven, dat verzekeraars gemiddeld 30% onder de marktwaarde uitkeren naar de fysiotherapeuten. Hierdoor is het voor praktijken nagenoeg onmogelijk om te innoveren of te investeren in scholing van personeel. Bovengenoemde zorgverzekeraars bieden in vergelijking met andere verzekeraars nog lagere tarieven.    

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

Margot Passchier-Dickmann, Guido Verschoor, Alexander Robert (SMCO)
Xander de Keizer (Fysio Care)
Judith Hooimeijer (SMCO-Kinderfysiotherapie)