Tarieven abonnementen 2021

In verband met de huidige situatie omtrent covid19 hanteert het Sport Medisch Centrum Oegstgeest vanaf 1 juli 2020 enkel nog maandabonnementen.

 

 Tarieven 2021 

Tarief 

Maandabonnement 1x per week vrije training 

33,- 

Maandabonnement 1x per week medische fitness 

35,-  

Maandabonnement 1x per week ouderengym 

N.v.t.

Maandabonnement 1x per week pilates  (inclusief btw)

51,33 

 

 

Maandabonnement 2x per week vrije training 

56,33 

Maandabonnement 2x per week medische fitness 

58,33

Maandabonnement 2x per week pilates  (inclusief btw)

102,67

 

 

Maandabonnement 1x per week vrije training, 1x per week medische fitness 

57,- 

Maandabonnement 1x per week vrije training, 1x per week ouderengym 

N.v.t.

 

 

Jaarabonnement vrije training 1x per week  

N.v.t.

Jaarabonnement vrije training 2x per week 

N.v.t.

Jaarabonnement medische training 1x per week 

N.v.t.

Jaarabonnement medische training 2x per week 

N.v.t.

Jaarabonnement 1x vrije training 1x medische fitness 

N.v.t.

Jaarabonnement 1x vrije training 1x ouderengym  

N.v.t. 

 

 

Maandabonnement HITT training 1x per week 

55,- 

 


Voorwaarden abonnement 

Aanmelden
Om u aan te melden dient u bij onze receptie het inschrijfformulier 'Abonnementen' ingevuld te overhandigen. Vervolgens dient u zich bij de receptie op te geven voor het desbetreffende trainingsmoment waar u gebruik van wilt maken. Het is mogelijk dat het gewenste uur op dat moment niet ter beschikking is. Wij hanteren namelijk een maximum aantal inschrijvingen van 8 personen per trainingsmoment, dit is afhankelijk van de lesvorm die u heeft gekozen.
Wij hanteren geen wachtlijst, dus wij verzoeken u dan regelmatig te informeren als u van tijdstip wilt wisselen.

 

Afmelden  
Wilt u stoppen met uw abonnement verzoeken wij u dit uiterlijk 2 weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk of mondeling te melden bij de receptie.
Bij langdurige afwezigheid i.v.m. gezondheidsproblemen (>4weken) dient u dit ook mondeling of schriftelijk te melden bij de receptie en kunnen wij uw abonnement tijdelijk bevriezen. Restitutie van uw abonnement is niet mogelijk.

 

Prijs en prijswijzigingen

-      Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

-      Eventuele prijsverhogingen worden door SMC Oegstgeest 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

-      Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

 

Betaling

De betalingen voor een abonnement geschieden per automatische incasso. Hiervoor dient u het incassoformulier in te vullen bij de receptie in onze praktijk. De betaling vindt plaats in de eerste week van het nieuwe kwartaal en/of kalenderjaar. Heeft u bezwaar tegen automatische incasso dan is het mogelijk om een factuur te ontvangen. Hier zijn echter wel extra administratiekosten aan verbonden.