Tarieven abonnementen 2018

 

 

Vrije training

 

Kwartaal abonnement 1x per week 

95,-

Kwartaal abonnement 2x per week

 165,-

Jaarabonnement 1x per week

 342,-

Jaarabonnement 2x per week 

 594,-

Medische fitness 

 

Kwartaal abonnement 1x per week 

 105,-

Kwartaal abonnement 2x per week 

 175,-

Jaarabonnement 1x per week 

 378,-

Jaarabonnement 2x per week 

 630,-

Ouderengym 

 

Kwartaal abonnement 1x per week 

80,-

Jaarabonnement 1x per week 

288,-

Pilates

 

Kwartaal abonnement 1x per week

 121,-

Kwartaal abonnement 2x per week 

 242,-

Combi-abonnementen*

 

Kwartaal abonnement 1x vrije training + 1x medische fitness

 170,-

Kwartaal abonnement 1x vrije training + 1x ouderengym

 155,-

Jaarabonnement 1x vrije training + 1x medische fitness 

612,-

Jaarabonnement 1x vrije training + 1x ouderengym

558,-

* Er zijn geen combi-abonnementen mogelijk met pilates. Wilt u wel gebruik maken van pilates en een andere trainingsvorm, dient u deze afzonderlijk van elkaar af te nemen.  

 


Voorwaarden abonnement 

Aanmelden
Om u aan te melden dient u bij onze receptie het inschrijfformulier 'Abonnementen' ingevuld te overhandigen. Vervolgens dient u zich bij de receptie op te geven voor het desbetreffende trainingsmoment waar u gebruik van wilt maken. Het is mogelijk dat het gewenste uur op dat moment niet ter beschikking is. Wij hanteren namelijk een maximum aantal inschrijvingen van 8-10 personen per trainingsmoment, dit is afhankelijk van de lesvorm die u heeft gekozen.
Wij hanteren geen wachtlijst, dus wij verzoeken u dan regelmatig te informeren als u van tijdstip wilt wisselen.

Afmelden  
Wilt u stoppen met uw abonnement verzoeken wij u dit uiterlijk 2 weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk of mondeling te melden bij de receptie.
Bij langdurige afwezigheid i.v.m. gezondheidsproblemen (>4weken) dient u dit ook mondeling of schriftelijk te melden bij de receptie en kunnen wij uw abonnement tijdelijk bevriezen. Restitutie van uw abonnement is niet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden

De betalingen voor een abonnement geschieden per automatische incasso. Hiervoor dient u het incassoformulier in te vullen bij de receptie in onze praktijk. De betaling vindt plaats in de eerste week van het nieuwe kwartaal en/of kalenderjaar. Heeft u bezwaar tegen automatische incasso dan is het mogelijk om een factuur te ontvangen. Hier zijn echter wel extra administratiekosten aan verbonden. 

Incasso formulier