Tarieven abonnementen 2018

 

 

Vrije training

 

Kwartaal abonnement 1x per week 

95,-

Kwartaal abonnement 2x per week

 165,-

Jaarabonnement 1x per week

 342,-

Jaarabonnement 2x per week 

 594,-

Medische fitness 

 

Kwartaal abonnement 1x per week 

 105,-

Kwartaal abonnement 2x per week 

 175,-

Jaarabonnement 1x per week 

 378,-

Jaarabonnement 2x per week 

 630,-

Ouderengym 

 

Kwartaal abonnement 1x per week 

80,-

Jaarabonnement 1x per week 

288,-

Pilates

 

Kwartaal abonnement 1x per week

 121,-

Kwartaal abonnement 2x per week 

 242,-

Combi-abonnementen*

 

Kwartaal abonnement 1x vrije training + 1x medische fitness

 170,-

Kwartaal abonnement 1x vrije training + 1x ouderengym

 155,-

Jaarabonnement 1x vrije training + 1x medische fitness 

612,-

Jaarabonnement 1x vrije training + 1x ouderengym

558,-

* Er zijn geen combi-abonnementen mogelijk met pilates. Wilt u wel gebruik maken van pilates en een andere trainingsvorm, dient u deze afzonderlijk van elkaar af te nemen.  

 


Voorwaarden abonnement 

Aanmelden
Om u aan te melden dient u bij onze receptie het inschrijfformulier 'Abonnementen' ingevuld te overhandigen. Vervolgens dient u zich bij de receptie op te geven voor het desbetreffende trainingsmoment waar u gebruik van wilt maken. Het is mogelijk dat het gewenste uur op dat moment niet ter beschikking is. Wij hanteren namelijk een maximum aantal inschrijvingen van 8-10 personen per trainingsmoment, dit is afhankelijk van de lesvorm die u heeft gekozen.
Wij hanteren geen wachtlijst, dus wij verzoeken u dan regelmatig te informeren als u van tijdstip wilt wisselen.

 

Afmelden  
Wilt u stoppen met uw abonnement verzoeken wij u dit uiterlijk 2 weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk of mondeling te melden bij de receptie.
Bij langdurige afwezigheid i.v.m. gezondheidsproblemen (>4weken) dient u dit ook mondeling of schriftelijk te melden bij de receptie en kunnen wij uw abonnement tijdelijk bevriezen. Restitutie van uw abonnement is niet mogelijk.

 

Prijs en prijswijzigingen

-      Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

-      Eventuele prijsverhogingen worden door SMC Oegstgeest 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

-      Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingen voor een abonnement geschieden per automatische incasso. Hiervoor dient u het incassoformulier in te vullen bij de receptie in onze praktijk. De betaling vindt plaats in de eerste week van het nieuwe kwartaal en/of kalenderjaar. Heeft u bezwaar tegen automatische incasso dan is het mogelijk om een factuur te ontvangen. Hier zijn echter wel extra administratiekosten aan verbonden. 

Incasso formulier