Tarieven 2023

 

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan ontvangt u een particuliere nota. U ontvangt ook een particuliere nota wanneer de fysiotherapeutische zorg buiten de dekking valt van uw (aanvullende) verzekering of wanneer u verzekerd bent bij een buitenlandse zorgverzekeraar. 
U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van uw vergoeding voor fysiotherapie en/of manuele therapie bij uw zorgverzekeraar. Informeer altijd voorafgaand aan de start van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. 

Sport Medisch Centrum Oegstgeest hanteert onderstaande particuliere tarieven:

 Reguliere zitting fysiotherapie  42,90
 Reguliere zitting aan huis  53,90
 Manuele therapie  55,-
 Oedeemtherapie  55,-
 Kinderfysiotherapie  55,-
 Kinderfysiotherapie aan huis  66,-
 Intake en onderzoek na screening  66,-
 Intake en onderzoek na verwijzing  66,-
 Intake en onderzoek na screening aan huis  71,50
 Intake en onderzoek na verwijzing aan hus  71,50
 Eenmalig fysiotherapeutisch consult   64,-
 Echografisch onderzoek   64,- 
 No show / niet tijdig geannuleerde afspraak (24-uur)  33,- *

* Dit tarief geldt voor tijdsduur van 30 minuten. Indien voor de zitting (inclusief reistijd) meer tijd was gereserveerd ontvangt u een nota naar rato van de ingeplande tijdsduur